UPS-seurannan ehdot

Tämän sivuston kautta käytettävät UPS:n lähetysten seurantajärjestelmät ("Seurantajärjestelmät") ja tämän sivuston kautta saatavat seurantatiedot ("Tiedot") ovat UPS:n yksityisomaisuutta. UPS valtuuttaa Teidät käyttämään Seurantajärjestelmiä yksinomaan siksi, että voitte seurata lähetyksiä, jotka olette jättänyt tai jotka on jätetty puolestanne UPS:lle toimitettaviksi, eikä mitään muuta tarkoitusta varten. Teillä ei ole valtuuksia julkistaa tietoja millään Internet-sivustolla tai muuten jäljentää, jakaa, tallentaa, käyttää tai myydä tietoja kaupallisen edun tavoittelemiseksi ilman UPS:n erityistä kirjallista suostumusta. Tämä on henkilökohtainen palvelu, joten ette voi siirtää Seurantajärjestelmien tai Tietojen käyttöoikeuttanne muille. Palvelun käyttö näiden ehtojen vastaisesti on luvatonta ja ehdottomasti kielletty.