/
  • Cập nhật về Dịch vụ và Biểu phí UPS…Thêm
  • Thay đổi về Quy định kê khai thông tin hàng hóa trước của Hải quan Trung Quốc…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tính thời gian và chi phí

Đăng nhập và chọn một tài khoản UPS để nhận thông tin về giá và thời gian giao hàng chính xác nhất.

Hãy cung cấp thông tin lô hàng của bạn, kể cả nơi đến, nơi gửi, ngày gửi và cân nặng. Các mục cần phải điền được đánh dấu bằng Bắt buộc.