của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tính Cước Vận Chuyển & Thời Gian Chuyển Phát

Sử dụng bảng tính cước vận chuyển để tính toàn bộ chi phí vận chuyển cho lô hàng của bạn cùng với lịch trình giao hàng ước tính. Bảng tính cũng giúp bạn tìm dịch vụ và cước vận chuyển phù hợp với nhu cầu của bạn.

Đăng nhập và chọn một tài khoản UPS để nhận thông tin về giá và thời gian giao hàng chính xác nhất.

Hãy cung cấp thông tin lô hàng của bạn, bao gồm nơi đến, nơi gửi, ngày gửi và cân nặng. Các mục cần phải điền được đánh dấu bằng Bắt buộc .