của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thông tin liên lạc bằng thư điện tử của UPS

Nhập Địa chỉ Email của bạn

Để nhận hoặc điều chỉnh email từ UPS và cập nhật thông tin về các chương trình khuyến mãi, tin tức mới nhất, cập nhật và thông báo quan trọng, hãy nhập địa chỉ email của bạn ở bên dưới, sau đó chọn Kế tiếp. Các trường bắt buộc được chỉ rõ với Bắt buộc.

Enter Your Email Address

Bắt buộc
Bắt buộc
Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cho khách hàng. Để có thêm thông tin về những quy định bảo mật, hãy tham khảo Thông báo Bảo mật.