của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Lên lịch nhận hàng

Yêu cầu nhận hàng theo yêu cầu cho các lô hàng vận chuyển bằng đường bộ, đường hàng không và quốc tế của UPS.

Tình trạng Yêu cầu Nhận hàng

Yêu cầu Nhận hàng của Bạn

Để kiểm tra trạng thái nhận hàng của bạn, hãy nhập Số Yêu cầu Nhận hàng (PRN) dưới đây. Để biết thêm thông tin chi tiết, để hủy nhận hàng hoặc để xem các yêu cầu nhận hàng trước đó, bạn có thể Đăng nhập.


Tìm kiếm Số Yêu cầu Nhận hàng (PRN)

  Để tìm kiếm Số Yêu cầu Nhận hàng (PRN), hãy nhập thông tin đó dưới đây và chọn Gửi.


  PRN:

  Cần thiết