của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Resumption of Services with Temporary Delays due to Heavy Snow in Parts of Japan…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Heavy Rain in Parts of Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Lên lịch nhận hàng

Yêu cầu nhận hàng theo yêu cầu cho các lô hàng vận chuyển bằng đường bộ, đường hàng không và quốc tế của UPS.

Nhập vào Thông tin Nhận hàng

Các trường bắt buộc được chỉ ra bằng dấu Required.

1

VỀ NHÃN VẬN CHUYỂN

Nhãn Vận chuyển UPS help 
2

Thông tin và Địa điểm Nhận hàng

Quốc gia hoặc Lãnh thổ:

Việt Nam

3

Thông tin Dịch vụ và Gói hàng

Chọn số lượng gói hàng trong nhận hàng của bạn, cũng như Dịch vụ UPS được chỉ rõ theo Nhãn Vận chuyển UPS của bạn.

Kg.

Các Dịch vụ UPS trong Nhận hàng của Bạn:

4

Ngày Giờ Nhận hàng

6

Thông báo Nhận hàng

- Ứng dụng này giúp bạn gửi tin nhắn qua email đến người nhận hàng theo yêu cầu. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ tin nhắn này thông báo thông tin liên quan đến lô hàng và chỉ gửi các tin nhắn hợp pháp không chứa nội dung quấy rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp. UPS sẽ không chịu trách nhiệm đối với nội dung tin nhắn hay việc gửi tin nhắn không thành công.