Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Nhận Hàng Qua Internet

Lên lịch Nhận hàng

Nhập vào Thông tin Nhận hàng

Các trường bắt buộc được chỉ ra bằng dấu Required.

1

Các Câu hỏi về Nhãn Vận chuyển

Nhãn Vận chuyển UPS help 
2

Thông tin và Địa điểm Nhận hàng

Quốc gia hoặc Lãnh thổ:

Việt Nam

3

Thông tin Dịch vụ và Gói hàng

Chọn số lượng gói hàng trong nhận hàng của bạn, cũng như Dịch vụ UPS được chỉ rõ theo Nhãn Vận chuyển UPS của bạn.

Kg.

Các Dịch vụ UPS trong Nhận hàng của Bạn:

Nhận hàng của bạn có chứa:

4

Ngày Giờ Nhận hàng

6

Thông báo Nhận hàng

- Ứng dụng này đem lại cho bạn khả năng gửi tin nhắn qua thư điện tử đến một người liên lạc tại địa điểm nhận hàng được yêu cầu. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ tin nhắn này chỉ để truyền đạt thông tin liên quan đến lô hàng và chỉ gửi các tin nhắn hợp pháp không chứa nội dung dâm dục, xúc phạm hoặc bất hợp pháp. UPS sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm đối với nội dung tin nhắn hoặc đối với bất cứ thất bại hay trì hoãn nào trong việc gửi hoặc nhận tin nhắn.