của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Lên lịch nhận hàng

Yêu cầu nhận hàng theo yêu cầu cho các lô hàng vận chuyển bằng đường bộ, đường hàng không và quốc tế của UPS.

Nhập vào Thông tin Nhận hàng

Các trường bắt buộc được chỉ ra bằng dấu Required.

1

VỀ NHÃN VẬN CHUYỂN

VỀ NHÃN VẬN CHUYỂN Nhãn Vận chuyển UPS help 
2

Thông tin và Địa điểm Nhận hàng

Quốc gia hoặc Lãnh thổ:

Việt Nam

Thông tin Dịch vụ và Gói hàng
3

Thông tin Dịch vụ và Gói hàng

Chọn số lượng gói hàng trong nhận hàng của bạn, cũng như Dịch vụ UPS được chỉ rõ theo Nhãn Vận chuyển UPS của bạn.

Kg.

Các Dịch vụ UPS trong Nhận hàng của Bạn:

Yêu cầu nhận hàng của bạn có chứa:Các kiện hàng nặng hơn 32kg không?

Yêu cầu nhận hàng của bạn có chứa:

Ngày Giờ Nhận hàng
4

Ngày Giờ Nhận hàng

6

Thông báo Nhận hàng

- Ứng dụng này đem lại cho bạn khả năng gửi tin nhắn qua thư điện tử đến một người liên lạc tại địa điểm nhận hàng được yêu cầu. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ tin nhắn này chỉ để truyền đạt thông tin liên quan tới lô hàng và chỉ truyền đạt các thông điệp hợp pháp không chứa nội dung đồi trụy, xúc phạm, hoặc bất hợp pháp. UPS sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung tin nhắn hoặc bất kì sự thất bại hay gián đoạn nào hay không nhận được tin.