от
 • Temporary Suspension of Service to Areas in Eastern China Mainland...Още
 • Coronavirus Update...Още
 • Service disruptions due to emergency repairs on Eurotunnel ...Още
 • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
Прескачане към основното съдържание

TradeAbility

Международни инструменти на UPS TradeAbility ®
UPS TradeAbility Известие за език
Моля, обърнете внимание, че към момента всички услуги UPS TradeAbility ® и свързаното с тях съдържание са налични само на английски език; въпреки това, навигацията от пространството вляво трябва да се появява на избрания от Вас местен език.

С TradeAbility можете да ограничите риска при международните пратки, да подобрите веригите за доставки и да намалите оперативните разходи, като управлявате движението на стоките по своевременен, ефикасен и съгласуван начин.

TradeAbility услугите включват:
 • Проверка за отказани насрещни страни - Търсене на търговски партньори с ограничения и държави, на които е наложено ембарго.
 • Хармонизатор - Бързо и точно установете и приложете хармонизиран тарифен код на продукт.
 • Обща цена на доставка - Изчислете очакваната цена за преминаване на пратка през държавни граници, включително мита, данъци и транспортни такси.
 • Лицензи за експорт - Уверете се, че Вашата пратка е съгласувана с разпоредбите за експорт, процедурите, тарифите и законите на САЩ.
 • Съгласуваност за импорт -Уверете се, че пратката ви е в съответствие със специфични правила, процедури, тарифи и закони по държава или територия.
 • Международни формуляри - Прегледайте библиотека от онлайн документация, която може да се изтегля, относно пратки за експорт и импорт.

За да не виждате това съобщение в бъдеще, моля, изберете опцията по-долу.
 Моля, обърнете внимание, че към момента всички услуги UPS TradeAbility® и свързаното с тях съдържание са налични само на английски език; въпреки това, навигацията от пространството вляво трябва да се появява на избрания от Вас местен език.

С TradeAbility можете да ограничите риска при международните изпращания, да подобрите световните вериги на доставка и да намалите оперативните разходи, като управлявате движението на стоките по своевременен, ефикасен и съгласуван начин.

TradeAbility услугите включват:
 • Проверка за отказани насрещни страни - Търсене на търговски партньори с ограничения и държави, на които е наложено ембарго.
 • Хармонизатор - Бързо и точно установете и приложете хармонизиран тарифен код на продукт.
 • Обща цена на доставка - Изчислете очакваната цена за преминаване на пратка през държавни граници, включително мита, данъци и транспортни такси.
 • Лицензи за експорт - Уверете се, че Вашата пратка е съгласувана с разпоредбите за експорт, процедурите, тарифите и законите на САЩ.
 • Съгласуваност за импорт -Уверете се, че Вашата пратка е съгласувана със специфичните за държавата или територията разпоредби, процедури, тарифи и закони.
 • Международни формуляри - Прегледайте библиотека от онлайн документация, която може да се изтегля, относно пратки за експорт и импорт.

За да не виждате това съобщение в бъдеще, моля, изберете опцията по-долу.