από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

TradeAbility

Διεθνή εργαλεία UPS TradeAbility®
Ειδοποίηση γλώσσας UPS TradeAbility
Σημειώσατε ότι όλες οι υπηρεσίες UPS TradeAbility® και το σχετικό περιεχόμενο διατίθενται προς το παρόν μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η πλοήγηση στην περιοχή στα αριστερά θα πρέπει να εμφανίζεται στην τοπική γλώσσα που έχετε επιλέξει.

Με τις υπηρεσίες TradeAbility, μπορείτε να μειώσετε τους κινδύνους των διεθνών αποστολών, να βελτιώσετε τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα χάρη στη διαχείριση της κυκλοφορίας των αγαθών με χρονική ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

Οι υπηρεσίες TradeAbility περιλαμβάνουν τις εξής:
  • Έλεγχος για απορριπτόμενους τρίτους - Αναζήτηση περιορισμένων εμπορικών εταίρων και απαγορευμένων χωρών ή εδαφών.
  • Εναρμονιστής - Αναγνωρίστε γρήγορα και με ακρίβεια και εφαρμόστε τον εναρμονισμένο δασμολογικό κωδικό στο προϊόν σας.
  • Τελικό κόστος - Εκτιμήστε το κόστος της διασυνοριακής κυκλοφορίας μιας αποστολής, συμπεριλαμβανομένων, τελών, φόρων και χρεώσεων μεταφοράς.
  • Άδειες εξαγωγής - Βεβαιωθείτε ότι η αποστολή σας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς εξαγωγής, τις διαδικασίες, τους δασμούς και τους νόμους των ΗΠΑ.
  • Συμμόρφωση εισαγωγής - Βεβαιωθείτε ότι η αποστολή σας συμμορφώνεται με συγκεκριμένους κανονισμούς, διαδικασίες, τιμολόγια και νόμους ανά χώρα ή περιοχή.
  • Διεθνή έντυπα - Περιηγηθείτε σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο διαδίκτυο με δυνατότητα λήψης, που αφορούν αποστολές εξαγωγών και εισαγωγών.

Για να μην εμφανίζεται το μήνυμα αυτό στο μέλλον, ορίστε την παρακάτω επιλογή.
 Να μην εμφανιστεί ξανά αυτή η ειδοποίηση γλώσσας.