av
  • Temporary Suspension of Service to Areas in Eastern China Mainland... mer
  • Coronavirus Update... mer
  • Service disruptions due to emergency repairs on Eurotunnel ... mer
  • UPS håller öppet: Servicepåverkan relaterad till Coronavirus... mer
Gå till huvudinnehåll

TradeAbility

UPS TradeAbility® Internationella Verktyg
UPS TradeAbility Observera, endast p� engelska.
Observera att alla UPS TradeAbility®-tjänster och tillhörande innehåll endast är tillgängliga på engelska för tillfället. Men navigeringen till vänster bör visas på det lokala språk som du har valt.

Med TradeAbility kan du minska riskerna med internationella sändningar, förbättra globala leveranskedjor och minska driftskostnaderna genom att hantera varutransporter på ett snabb och effektivt sätt i enlighet med gällande regler.

TradeAbility-tjänster omfattar bland annat:
  • Kontroll av nekad part – Sök efter begränsade handelspartners och embargoed länder eller territorier.
  • Harmonisering – Snabb och noggrann identifiering och tillämpning av en produkts harmoniserade tariffkod.
  • Totalkostnad – Uppskatta kostnaden för att skicka försändelser mellan länder, inklusive kostnader för tull, skatt och transport.
  • Exportlicenser – Säkerställ att din sändning uppfyller amerikanska exportföreskrifter, procedurer, tariffer och lagar.
  • Efterlevnad av importföreskrifter – Se till att din försändelse överensstämmer med specifika bestämmelser, förfaranden, avgifter och lagar efter land eller territorium.
  • Internationella formulär – Bläddra i ett onlinebibliotek över nedladdningsbar dokumentation för både export- och importsändningar.

Välj alternativet nedan om du inte vill se det här meddelandet igen.
 Visa inte detta spr�kmeddelande igen.