จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • ระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีหิมะตกหนักในบางพื้นที่ของญี่ปุ่น… เพิ่มเติม
  • ระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของญี่ปุ่น… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

TradeAbility

เครื่องมือระหว่างประเทศ UPS TradeAbility®
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับภาษาของ UPS TradeAbility
โปรดทราบว่าในขณะนี้บริการและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ UPS TradeAbility® จะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การนำทางในพื้นที่ด้านซ้ายควรแสดงเป็นภาษาท้องถิ่นที่คุณเลือก

คุณสามารถลดความเสี่ยงในการจัดส่งระหว่างประเทศ ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยการจัดการการส่งสินค้าได้อย่างตรงเวลา มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎระเบียบด้วย TradeAbility

บริการ TradeAbility รวมไปถึง:
  • Denied Party Screener - การค้นหาคู่ค้าที่ถูกจำกัดและประเทศหรือดินแดนที่ถูกห้ามค้าขาย
  • Harmonizer - ระบุและปรับใช้รหัสพิกัดศุลกากรที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  • ค่าใช้จ่ายจนถึงปลายทาง - ประมาณการค่าใช้จ่ายของการขนส่งพัสดุข้ามพรมแดน รวมถึงค่าภาษีอากรและค่าขนส่ง
  • ใบอนุญาตการส่งออก - ช่วยตรวจสอบว่าพัสดุของคุณทำถูกต้องตามขั้นตอน และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และอัตราภาษีอากรของสหรัฐ
  • การปฏิบัติตามกฎการนำเข้า - คุณสามารถแน่ใจว่าการจัดส่งของคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะ ขั้นตอน ภาษีศุลกากร และกฎหมายของประเทศหรือเขตแดน
  • แบบฟอร์มระหว่างประเทศ - ดูคลังข้อมูลออนไลน์ และเอกสารที่ดาวน์โหลดได้สำหรับการนำเข้าและส่งออก

เพื่อไม่ให้แสดงข้อความนี้อีกในอนาคต โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่าง
 อย่าแสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภาษานี้อีก
Powered By OneLink