của
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Temporary Service Adjustments due to 2020 China International Import Expo in Shanghai…Thêm
 • Temporary Service Adjustments due to the Fifth Plenary Session of the 19th Communist Party of China Central Committee in Beijing…Thêm
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

TradeAbility

Các Công Cụ Quốc Tế UPS TradeAbility �
Thông Báo Ngôn Ngữ UPS TradeAbility
Vui lòng lưu ý rằng tất cả các dịch vụ UPS TradeAbility® và nội dung liên quan chỉ khả dụng bằng tiếng Anh tại thời điểm này; tuy nhiên, hạng mục điều hướng trong khu vực ở bên trái sẽ xuất hiện bằng ngôn ngữ địa phương bạn đã chọn.

Với TradeAbility, bạn có thể giảm thiểu rủi ro của hoạt động vận chuyển quốc tế, cải thiện các chuỗi cung ứng toàn cầu, và giảm chi phí hoạt động bằng cách quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa một cách kịp thời, hiệu quả, và tuân thủ quy định.

Các dịch vụ TradeAbility gồm có:
 • Công Cụ Sàng Lọc Bên Bị Từ Chối - Tìm kiếm đối tác thương mại hạn chế và các quốc gia hoặc lãnh thổ bị cấm vận.
 • Công cụ hài hòa hóa - Xác định nhanh chóng, chính xác và xin mã biểu giá hài hòa hóa cho sản phẩm.
 • Chi Phí Cập Cảng - Ước tính chi phí để vận chuyển một lô hàng qua biên giới, bao gồm thuế quan, thuế và phí vận tải.
 • Giấy Phép Xuất Khẩu - Đảm bảo lô hàng của bạn tuân thủ các quy định, thủ tục, thuế và luật xuất khẩu của Hoa Kỳ.
 • Tuân Thủ Nhập Khẩu - Đảm bảo rằng lô hàng của bạn tuân thủ các quy định, thủ tục, thuế quan và luật pháp cụ thể theo quốc gia hoặc lãnh thổ.
 • Các Mẫu Đơn Quốc Tế - Tìm trong thư viện trực tuyến và tải tài liệu dành cho các lô hàng xuất nhập khẩu.

Để không thấy thông báo này trong tương lai, vui lòng chọn tùy chọn bên dưới.
 Không hiển thị thông báo ngôn ngữ này nữa.