Hopp til hovedinnhold

TradeAbility

UPS TradeAbility® Internasjonale verktøy
UPS TradeAbility språkvarsel
Merk at alle UPS TradeAbility®-tjenester og tilhørende innhold foreløpig kun er tilgjengelig på engelsk. Navigasjonen i området til venstre skal imidlertid vises på det språket du har valgt.

Med TradeAbility kan du redusere risikoen ved internasjonale forsendelser, forbedre globale leveringskjeder og redusere driftskostnadene ved å administrere varelevering på en trygg og effektiv måte - til rett tid og i tråd med alle retningslinjer.

Tjenestene til TradeAbility omfatter:
  • Denied Party Screener - Søk etter handelspartnere som er underlagt restriksjoner samt land med importforbud.
  • Harmonizer - Finn, identifiser og bruk riktig varenummer for et produkt.
  • Landed Cost - Beregn kostnadene forbundet med å levere et produkt til et annet land, inkludert toll, avgifter og transportkostnader.
  • Eksportlisenser - Forsikre deg om at forsendelsen skjer i overensstemmelse med USAs eksportreguleringer, prosedyrer, tariffer og øvrig lovverk.
  • Import Compliance - Forsikre deg om at forsendelsen overholder alt av landets eksportreguleringer, bestemmelser, tariffer og øvrig lovverk.
  • Internasjonale skjema - Bla gjennom en samling av dokumentasjon for både eksport og import. Disse kan du enten lese på Internett eller laste ned.

Hvis du ikke ønsker å se denne meldingen flere ganger, kan du velge alternativet under.
 Ikke vis dette språkvarselet igjen.