Gå till huvudinnehåll
UPS TradeAbility® Internationella Verktyg
UPS TradeAbility Observera, endast på engelska.
Observera att all service och innehåll för TradeAbility® för tillfället endast är tillgänglig på engelska; dock, vid navigering i fältet till vänster, används det språk som du har valt.

Med TradeAbility kan du minska riskerna vid internationella sändningar, förbättra din globala handelskedja, och minska dina driftskostnader genom att hantera dina godstransporter på ett lämpligt, effektivt och smidigt sätt.

TradeAbility service innehåller:
  • Kontroll av nekade parter - Sök handelspartners med restriktioner och länder med handelsförbud, embargo.
  • Harmonisering - snabb och noggrann identifiering och användning av en produkts tulltariffkod.
  • Slutlig kostnad - Beräkna kostnaden för en internationell sändning, inklusive tullavgift, skatt och transportkostnad.
  • Exportlicenser - Säkerställ att din sändning uppfyller de amerikanska exportföreskrifterna, procedurerna, tarifferna och lagarna.
  • Importefterlevnad - Säkerställ att din sändning är skickad i enlighet med respektive lands föreskrifter, procedurer, tullavgifter och lagar.
  • Internationella formulär - Orientera dig och sök efter online och nedladdningsbar dokumentation för både export och import.

Klicka på alternativet nedan, om du inte vill se detta meddelande i framtiden.
 Visa inte detta språkmeddelande igen.