Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

TradeAbility

Các Công Cụ Quốc Tế UPS TradeAbility ®
Thông Báo Ngôn Ngữ UPS TradeAbility
Vui lòng lưu ý rằng tất cả các dịch vụ UPS TradeAbility® và nội dung liên quan chỉ khả dụng bằng tiếng Anh tại thời điểm này; tuy nhiên, hạng mục điều hướng trong khu vực ở bên trái sẽ xuất hiện bằng ngôn ngữ địa phương bạn đã chọn.

Với TradeAbility, bạn có thể giảm thiểu rủi ro của vận chuyển quốc tế, cải thiện các chuỗi cung ứng toàn cầu, và giảm chi phí bằng cách quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa một cách kịp thời, hiệu quả, và tuân thủ quy định.

Các dịch vụ TradeAbility gồm có:
  • Sàng Lọc Bên Bị Từ Chối - Tìm kiếm các đối tác giao dịch bị hạn chế và các quốc gia bị cấm vận.
  • Công cụ Cân đối- Xác định nhanh chóng, chính xác và Lấy mã biểu giá Cân đối cho sản phẩm.
  • Chi Phí Cập Cảng - Ước tính chi phí để vận chuyển một lô hàng qua biên giới, bao gồm thuế quan, thuế và phí vận tải.
  • Giấy Phép Xuất Khẩu - Đảm bảo lô hàng của bạn tuân thủ các quy định, thủ tục, thuế và luật xuất khẩu của Hoa Kỳ.
  • Tuân Thủ Nhập Khẩu - Đảm lô hàng của bạn tuân thủ các quy định, thủ tục, thuế và luật của từng quốc gia.
  • Các Mẫu Đơn Quốc Tế - Xem trên thư viện trực tuyến và tải tài liệu cho phép đối với tất cả các lô hàng xuất nhập khẩu

Để không thấy thông báo này trong tương lai, vui lòng chọn tùy chọn bên dưới.
 Không hiển thị thông báo ngôn ngữ này nữa.